Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 16. То же, заседаний исполкома с №2 по №23 за 1954 г., с 31 по №11 за 1955 г., с №1 по №10 за 1956 г.

сведения

Опись:   Ф. Р-5 Оп. 1

Хронологические рамки:   1954-1956