Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 13. То же, заседаний исполкома с №1 по №17 за 1952 г., с №1 по №20 за 1953 г.