Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 10. Книга протоколов заседаний исполкома с №1 по №20 за 1950 г., с №1 по №14 за 1951 г.

сведения

Опись:   Ф. Р-5 Оп. 1

Хронологические рамки:   1950-1951