Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 5. Протоколы заседаний Совета трудового коллектива с № 1 по № 7 за 1988 г., с № 8 по № 11 зва 1989 г., с № 12 по № 16 за 1990 г., с № 17 по № 18 за 1991 г., с № 19 по № 23 за 1992 г., № 24 за 1993 г.

сведения

Опись:   Ф. Р-8 Оп. 1

Хронологические рамки:   30 марта 1988-